01905-292101

 

 

Registration Number

Name

DOB

Father/Guardian Name

Shift

Unit

Trainee Type

R170802015989

ASHWANI KUMAR

20-Aug-99

SH. BHAG SINGH

1

1

Regular

R170802015990

VIKAS KUMAR

20-Jun-00

SH. GIAN CHAND

1

1

Regular

R170802015991

PUSHPENDER

28-Sep-02

SH. PAWAN KUMAR

1

1

Regular

R170802015992

ANIL KUMAR

08-Jan-97

SH. PYAR CHAND

1

1

Regular

R170802015993

HANS RAJ

23-Sep-00

SH. KHEM CHAND

1

1

Regular

R170802015994

PANKAJ RAO

01-Jul-00

NAROTTAM KUMAR

1

1

Regular

R170802015995

GAURAV SHARMA

07-Aug-01

SH. YASH PAL

1

1

Regular

R170802015996

RAHUL VERMA

15-Nov-99

SH. GULAB SINGH

1

1

Regular

R170802015997

SANDEEP KUMAR

29-Aug-98

SH. GIAN CHAND

1

1

Regular

R170802015998

PANKAJ

12-Jan-99

SH. GULAB SINGH

1

1

Regular

R170802015976

ASHISH KUMAR

10-Jan-00

SH. PRATAP CHAND

1

1

Regular

R170802015977

AMAN CHOUDHURY

04-Jul-00

SH. BAHADUR SINGH

1

1

Regular

R170802015978

ANIL KUMAR

15-May-99

SH. NIKKA RAM

1

1

Regular

R170802015979

KAMAL KANT

25-May-99

SH. VIJAY KUMAR

1

1

Regular

R170802015980

MANISH KUMAR

19-Feb-00

SH. DHARAM CHAND

1

1

Regular

R170802015961

SATISH KUMAR

05-Dec-98

SH. RAJ KUMAR

1

1

Regular

R170802015962

KARUN CHANDEL

17-Jun-00

SH.PARSHOTAM

1

1

Regular

R170802015957

AKSHAT SHARMA

15-Jan-01

SH. DESH RAJ

1

1

Regular

R170802015958

AJAY KUMAR

17-Jan-97

SH. DEEP RAJ

1

1

Regular

R170802015959

PREM SAGAR

01-Sep-99

SH. JAGDISH CHAND

1

1

Regular

R170802015960

VICKY

01-Dec-01

SH. RAMESH KUMAR

1

1

Regular

R170802015971

DHAN DEV SHARMA

06-May-99

SH.NAND LAL

2

1

Regular

R170802015972

SANDESH

19-Nov-99

SH.RAMESH CHAND

2

1

Regular

R170802015973

GAURAV

25-Aug-99

SH. SURESH CHAND

2

1

Regular

R170802015974

ABHISHEK KUMAR

28-May-00

SH. DILE RAM

2

1

Regular

R170802015975

PANKAJ KUMAR

22-Aug-00

SH.TARA CHAND

2

1

Regular

R170802015963

PRAVEEN

22-Dec-99

SH. CHINT RAM

2

1

Regular

R170802015964

KHUB RAM

17-Jul-00

SH. HUKAM CHAND

2

1

Regular

R170802015965

VISHAL KUMAR

29-Jan-99

SH. SARDOOL SINGH

2

1

Regular

R170802015966

PUSHAP RAJ

04-Aug-00

SH.BANSI LAL

2

1

Regular

R170802015967

MUKUL

13-Oct-98

SH.JAGDISH CHAND

2

1

Regular

R170802015968

AKSHAY KUMAR

18-Jul-00

SH.OM PRAKASH

2

1

Regular

R170802015969

RAJNEESH

20-Jul-99

SH. HUKAM CHAND

2

1

Regular

R170802015970

PERVINDER KUMAR

28-Apr-99

SH. AMAR SINGH

2

1

Regular

R170802015955

RAVINDER KUMAR

17-Apr-99

SH. AMAR SINGH

2

1

Regular

R170802015956

KAMLESH KUMAR

30-Apr-00

SH. RAMESH KUMAR

2

1

Regular

R170802016239

DINESH KUMAR

08-Sep-99

SH. JAI PAUL SINGH

2

1

Regular