01905-292101

 

 

Registration Number

Name

DOB

Father/Guardian Name

Shift

Unit

Trainee Type

R160802001469

PANKAJ CHAUDHARY

16-Jul-99

BAL KRISHAN

2

1

Regular

R160802001470

RAKESH KUMAR

11-Jan-99

GHANSHYAM

2

1

Regular

R160802001067

RAJESH KUMAR

26-Sep-98

INDER SINGH

2

1

Regular

R160802001471

VISHAL

20-Jul-01

SATISH KUMAR

2

1

Regular

R160802001068

VISHAL KOUNDAL

22-Apr-97

BALJEET SINGH

2

1

Regular

R160802001069

VINAY KUMAR

08-Dec-98

BIHARI LAL

2

1

Regular

R160802001070

PANKAJ KUMAR

26-Jan-99

KRISHAN DEV

2

1

Regular

R160802001071

AJAY GULERIA

04-Jul-98

SURAT SINGH

2

1

Regular

R160802001072

SAHIL SHARMA

26-Mar-01

KISHAN CHAND

2

1

Regular

R160802001073

VIPAN KUMAR

05-Feb-98

ANIL KUMAR

2

1

Regular

R160802001472

AKSHAY KUMAR

04-Nov-98

JEET RAM

2

1

Regular

R160802001074

MANOJ KUMAR

20-Feb-95

SURESH CHAND

2

1

Regular

R160802001473

KESHAV GAUTAM

22-Jun-99

TILAK RAJ

2

1

Regular

R160802001075

SURAJ KUMAR

30-Sep-98

RAJ KUMAR

2

1

Regular

R160802001474

NAMAN

22-Apr-99

NARESH KUMAR

2

1

Regular

R160802001076

AMAN SHARMA

22-Sep-99

KAMLESH CHAND

2

1

Regular

R160802001077

AJAY KUMAR

08-May-99

RAJENDER SINGH

2

1

Regular

R160802001078

DIKSHANT GARG

03-Apr-00

KULDEEP KUMAR SHARMA

2

1

Regular

R160802001475

DINESH KUMAR

01-Dec-97

DHARAM CHAND

2

1

Regular

R160802001476

KARAN SINGH

02-Oct-99

SATISH KUMAR

2

1

Regular

R160802001488

VIKRANT KAUNDAL

20-Jul-98

RAMESH KUMAR

2

1

Regular